Make your own free website on Tripod.com
Nang H. Vu - Learn and Fun Home Page

Home

History
Contact Me
A - B
C - D
E - F
K - L
M - N
O - P
S - T
U - V
Z - W
Family and Relatives
Relatives - Page 1
Lasan Taberd - School
Lasan Taberd Student List
Lasan Taberd - Page 1
Lasan Taberd - Page 2
Lasan Taberd - Page 3
Lasan Taberd - Page 4
Lasan Taberd - Page 5
Lasan Taberd - Page 6
Lasan Taberd - Page 7
Taberd - Class 10 Year 1969
Taberd - Class 11 Year 1970
Taberd - Class 12 Year 1971
Friends - Page 1
Friends - Page 2
Friends - Page 3
Friends - Page 4
Friends - Page 5
Expatiatory
Friends - Page 2

Chụp hnh kỹ niệm với anh Tăng Thin Ti ở Perth - phi Ty c ại Lợi trước cơ sở Distance Learning Department trực thuộc Bộ Gio Dục Tiểu Bang Ty c nhn dịp viếng thăm Trạm Vệ Tinh (Satellite Earth Station) ở Gnangarra (khong 50 Km phi Bắc Perth) v tới đy để lắp rp v ci đặt Studio Room dnh cho Instructor dng khi thử ứng dụng Interactive Distance Learning qua Vệ Tinh trong sản phẩm SkyConnect Tutor của Telstra. Khi anh Ti nghe ti điện mobile phone về hỏi thăm nh ti v chu Thy, ảnh nhận ra b con ... từ thời Văn Lang v sau đ gip đỡ rất nhiệt tnh lc ảnh cn lm việc với tư cch l Video Audio Engineer của bộ.

Friend

Gia đnh Hiền Cc v Nghĩa Tuyến khi thăm viếng cc trang trại t hon ở Canberra năm 2000.

Friend

Với Trần Tuấn Nh trong ngy ại Hội Sydney Olympic 2000. Mặt Nh trong rất đẹp trai v vui vẽ v hnh như Nh được v ... cha đi xem ại Hội th phải, mặc d ti khng chắc ăn 100%.

Friend

Hnh đứng từ tri sang phải: Thng, Vinh, Thụy, Cc, Xun, Dũng, Lợi, vợ chồng Nhịn Thảo. Hnh ngồi từ tri sang phải c thể l Nga (Vợ Dũng) v Phượng (vợ Vinh). B con đang sốt ruột chờ Cc v Xun nướng nem, tm, g, vn vn. Chỉ nhn Thng sờ ru l biết ngay cu cậu đi lắm rồi.

Friend

Hng đầu từ tri sang phải: Cc, Lan, Huệ, Thng, Nam đang bế Timothy, vợ chồng Phc Chi. Hng sau từ tri sang phải: Emily (hnh như đang ngủ đứng nn Lan phải vịn), Lan, Ly v Thy ở bi biển Bondi Beach.

Friend