Make your own free website on Tripod.com
Nang H. Vu - Learn and Fun Home Page

Home

History
Contact Me
A - B
C - D
E - F
K - L
M - N
O - P
S - T
U - V
Z - W
Family and Relatives
Relatives - Page 1
Lasan Taberd - School
Lasan Taberd Student List
Lasan Taberd - Page 1
Lasan Taberd - Page 2
Lasan Taberd - Page 3
Lasan Taberd - Page 4
Lasan Taberd - Page 5
Lasan Taberd - Page 6
Lasan Taberd - Page 7
Taberd - Class 10 Year 1969
Taberd - Class 11 Year 1970
Taberd - Class 12 Year 1971
Friends - Page 1
Friends - Page 2
Friends - Page 3
Friends - Page 4
Friends - Page 5
Expatiatory
Friends - Page 1

(Ghi lại từ ca khc Ht Cho Yu Thương của Phan B Chức)

Bạn b trao cho ta
Suối trong mt ngọt ngo
Tưng bừng reo đầu cnh
Khi vầng trăng vừa ln
Bạn b anh em ơi
Tm nhau d tăm tối
Tm nhau d nắng vội
Tm nhau d chia phi

Từ tri sang phải: Hồng, vợ chồng Nghĩa Tuyến, vợ chồng Thng Huệ, Cc đang thm hiểm vng phụ cận Bondi Beach. Hiền đang chụp hnh, cn Min lo giữ sấp nhỏ l Amanda v Brendon. (Ma H 1999)

Friends

Từ tri sang phải: vợ chồng Phước Ngn, vợ chồng Thng Huệ, vợ chồng Hiền Cc v vợ chồng Ym Hằng đang rong chơi vng phụ cận Kurnell gần chổ đổ bộ ln đất liền khi lần đầu tin, Captain Cook của Hong Gia Anh tới c Chu.

Friend

Hng ngồi từ tri sang phải: Brendon (con trai Min Hồng), Timothy (con trai Nam Lan), Nghĩa (con trai Tuyến, ủa qun, xin lỗi, l chồng Tuyến), Thng, Min v Hiền. Hng đứng từ tri sang phải: Lan v Emily (vợ con Nam), Amanda v Hồng (vợ con Min), Tuyến, Hằng (vợ Ym), Ly v Huệ (vợ con Thng), Thy v Cc (vợ con Hiền), vợ chồng Phước Ngn v Ym. y l buổi họp mặt thn hũu nhn ngy Sinh Nhật của Vũ Năng Hiền. Ngy 26 thng Ging hng năm ny cũng l l ngy hội lớn v l ngy Sinh Nhật của c ại Lợi.

Friend

Hng sau từ tri sang phải: Loan (chị của Nguyệt), vợ chồng Thiết Thanh, vợ chồng Hiền Cc v Nguyệt. Nh bận chụp hnh. Hng trước từ tri sang phải: b Quỳnh (con gi đầu của Thiết Thanh), b Xun Lan v b Việt (con gi v con trai của Nh Nguyệt). Hnh chụp đầu ma Xun năm 2000 khi đi dạo vng quanh bi biển Cronulla Beach 30 Km về phi ng Nam Sydney. Ma ny cn lạnh nn khng thấy ai ... xm mnh nhảy xuống biển tắm cả nhưng bi biển vẫn rất đng người qua lại vừa dạo chơi hng gi biển vừa đi bộ tập thể dục.

Friend

Friend

Từ tri sang phải: Bi (con trai Ym Hằng), Hằng Ym, Huệ Thng, Tuyến Nghĩa, Hiền Cc, b Quỳnh v Thiết Thanh, cn b Trm nằm trong xe đẩy mu trắng. (Hnh năm 2000)